LIÊN HỆ

Nếu Quí ị có bất cứ câu hỏi gÌ về dự án nghiên cứu AKIZ, xin vui
lòng liên hệ với các cơ quan điều phối dự án:

 

IEEM gGmbH – Viện Công nghệ môi trường và quản lý -
Đại học Witten/Herdecke

Alfred-Herrhausen-Straße 44, 58455 Witten
Giám đốc dự án: Prof. Dr. mult. Karl-Ulrich Rudolph
Điều phối viên: Ms. Sandra Kreuter, Mr. Nguyen Van Long
ĐT: +49 (0)2302 91401-0
Fax: +49 (0)2302 91401-11
E-mail: mail@uni-wh-ieem.de
Internet: www.uni-wh-ieem.de

 

Đại học Khoa học tự nhiên (HUS)
Khoa Hóa
19 Lê Thánh Tông, Hà Nội
Điều phối viên: Phó GS. TS. Đỗ Quang Trung
ĐT: +84 4 824 5527
E-mail: doquangtrung@hus.edu.vn
Internet: www.hus.edu.vn

 

Văn phòng dự án AKIZ tại Cần Thơ
Lô 12A, Công ty Cấp thoát nước Trà Nóc
Khu Công nghiệp Trà Nóc II, TP Cần Thơ
E-mail: akiz@uni-wh-ieem.de

 

Đối với các câu hỏi cụ thể về các tiểu dự án AKIZ, vui
lòng liên hệ các đối tác sau:

Contact-Link  Thông tin liên lạc của các đối tác AKIZ

 

top