AKIZ – MỘT dỰ ìN HỢP TÁC NGHIêN CỨU VIỆT - ĐỨC

 

Ảnh: Cổng vào KCN Trà Nóc Trong những năm qua, kinh tế Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng đáng kể. Bởi vậy hiện nay ở Việt Nam có khoảng hơn 200 khu công nghiệp (KCN) được cấp phép không có hệ thống xử lý nước thải bền vững. Để giải quyết thách thức này, một "dự án tiên phong" được dự kiến thực hiện tại KCN Trà Nóc, TP Cần Thơ thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Nhằm bổ sung cho các hoạt động do Ngân hàng tái thiết (KfW) tài trợ trong khuôn khổ dự án nhà máy xử lý nước thải tập trung tại KCN, dự án hợp tác nghiên cứu Việt – Đức sẽ phát triển một chiến lược quản lý nước thải tổng hợp cho KCN (AKIZ) nhằm đảm bảo hiệu quả và vận hành bền vững toàn bộ hệ thống nước thải bao gồm tất cả các thành phần trong đó. Ngoài việc kết hợp các giải pháp xử lý nước thải tập trung và phân tán, mối liên kết chặt chẽ giữa lập kế hoạch kỹ thuật và tài chính là một phần quan trọng của phương pháp tiếp cận tổng hợp này. Nó bao gồm cả cơ chế tính toán biểu phí và phân bổ chi phí.

Mục tiêu và nhiệm vụ

Thông qua các mô hình xử lý thí điểm trong công-ten-nơ tại nhiều ngành công nghiệp khác nhau trong KCN Trà Nóc, các giải pháp kỹ thuật cao trong tiền xử lý nước thải, thu hồi năng lượng từ nước thải và tái tạo các nguyên liệu có giá trị sẽ được xem xét điều chỉnh phù hợp với điều kiện địa phương. Các công nghệ và giải pháp phù hợp trong quản lý bùn thải sẽ được tìm ra. Các cuộc khảo sát phục vụ mục đích quan trắc môi trường sẽ tạo cơ sở dữ liệu cho các cơ chế kiểm soát, đặc biệt là đối với nước thải chứa độc tố.

Ngoài ra, các khía cạnh xã hội và sinh thái cũng sẽ được nghiên cứu. Các hoạt động nâng cao năng lực cho các bên liên quan và đối tác địa phương sẽ hỗ trợ thực hiện AKIZ một cách bền vững.

Khoa học ứng dụng và hợp tác chặt chẽ

Trong khuôn khổ 6 tiểu dự án, các cơ quan nghiên cứu và doanh nghiệp Đức và Việt Nam sẽ cùng với doanh nghiệp và chính quyền địa phương thực hiện các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các mô hình thí điểm vào thực tế tại KCN Trà Nóc. Ngoài ra, dự án được thực hiện trên cơ sở hợp tác chặc chẽ với Ngân hàng phát triển Đức (KfW) và các đối tác ODA khác.

Bốn giai đoạn chính của dự án

Dự án sẽ được thực hiện theo 4 giai đoạn chính từ năm 2010 đến 2014: nghiên cứu cơ bản và phát triển giải pháp, điều chỉnh phù hợp với tình hình địa phương và lắp đặt, tối ưu hóa và đánh giá, thẩm định và chuyển giao kết quả.

 

Hình: Kế hoạch thời gian

Hướng dẫn thực hành tốt

Các kết quả của dự án sẽ được tổng hợp trong hai tài liệu hướng dẫn:

Các tài liệu hướng dẫn này tác động tới các nhà r a quyết định của cả Việt Nam và Đức, thúc đẩy phát triển bền vững ngành xử lý nước thải công nghiệp không chỉ ở Việt Nam mà các các nước khác trong điều kiện tương tự.

Hỗ trợ của Bộ Nghiên cứu và doanh nghiệp

Photo: Cống nước thải tại Khu công nghiệp Trà Nóc Dự án hợp tác này do Bộ Giáo dục và Nghiên cứu CHLB Đức (BMBF) và Bộ Khoa học và Công nghệ nước CHXHCN Việt Nam (MOST) cũng như các đối tác công nghiệp Đức tài trợ. Tổng ngân sách của dự án là hơn 10 triệu EUR.

 

top