ĐỐI TÁC DỰ ÁN

Đức

Đối tác khoa học

IEEM gGmbH – Viện Công nghệ môi trường và Quản lý – Đại học Witten/Herdecke
Website www.uni-wh-ieem.de
   
logo uni hannover Trường Đại học Leibniz Hannover
Viện Quản lý chất lượng nước và chất thải (ISAH)
Website www.isah.uni-hannover.de
   
TU Braunschweig Viện Công nghệ Braunschweig
Viện Công nghệ vệ sinh môi trường (ISWW)
Website www.tu-braunschweig.de/isww
   
logo tu darmstadt

Đại học Tổng hợp Darmstadt
Viện IWAR, chịu trách nhiệm chính Công nghệ nước thải
Website www.iwar.tu-darmstadt.de

   
uni stuttgart Đại học tổng hợp Stuttgart
Viện Công nghệ Vệ sinh môi trường, quản lý chất lượng nước và chất thải rắn (ISWA)
Website www.iswa.uni-stuttgart.de
   
   

Đối tác doanh nghiệp

Enviro Chemie Công ty TNHH EnviroChemie GmbH
Website www.envirochemie.de
   
hydro systemtechnik

Công ty HST Hydro-Systemtechnik GmbH
Website www.systemtechnik.net

   
Logo LAR Prozess Analysers Công ty Cổ phần LAR Process Analysers
Website www.lar.com
   
Passavant roediger Công ty TNHH Passavant-Roediger GmbH
Website www.passavant-roediger.de
   
   

Các đối tác khác

Các cơ quan sau thuộc số các đối tác tham gia cung cấp dịch vụ: Viện Xã hội học, Đại học Bielefeld, Viện Quản lý chất thải rắn, Đại học công nghệ Dresden, Viện Kinh tế và hợp tác nhà nước- tư nhân, Đại học Bremerhaven và Hiệp hội doanh nghiệp ngành nước (GWP).

Dự án đã được phối hợp thiết kế cùng Ngân hàng phát triển Đức Website KfW và các cơ quan hợp tác phát triển của chính phủ Đức.
   
   

Việt Nam

Đối tác khoa học

Hanoi University of Science Đại học Khoa học tự nhiên (HUS)
Website www.hus.edu.vn
   
logo hanoi university of civil engineering Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE)
Website www.dhxd.edu.vn
   
logo institue for environment and resources

Viện tài nguyên và môi trường (IER) – Đại học quốc gia
Website www.hcmier.edu.vn

   
national economics university hanoi

Đại học Kinh tế quốc dân (NEU)
Website www.neu.edu.vn

   
logo southern institute of water resources research Viện Khoa học Thủy lợi miền nam (SIWRR)
Website www.siwrr.org.vn
   
logo vietnamese academy of science and technology Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST)
Website www.vast.ac.vn
   
Vietnamese german university

Đại học Việt - Đức (VGU)
Website www.vgu.edu.vn

   
Vietnam institute of industrial chemistry Viện Hóa công nghiệp Việt Nam (VIIC)
Website www.vinachem.com.vn/english/
   
   

Đối tác địa phương

logo can tho export processing and industrial zones authority Ban Quản lý các khu công nghiệp & chế xuất Cần Thơ (CEPIZA)
Website www.canthoepiza.gov.vn

 

Công ty Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO)
Website www.canthoepiza.gov.vn
   

 

top