TIỂU DỰ ÁN TP 2  –  THẢI LOẠI CHẤT ĐỘC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA – LÝ

Mục tiêu

Ảnh: Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật Nước thải chứa độc tố đang là một vấn đề cấp thiết ảnh hưởng đến con người và môi trường. Trong khuôn khổ Tiểu dự án 2, các công nghệ xử lý hóa – lý trong khử độc tố phân tán tại nguồn nước thải công nghiệp sẽ được điều chỉnh phù hợp với các khó khăn ở Việt Nam và sẽ được trình diễn thông qua mô hình thí điểm trong công-ten-nơ. Ngoài ra, dự án sẽ kiểm nghiệm một số phương pháp mang tính chất đổi mới trong điều kiện địa phương.

Một số phương án xử lý

Thành phần nước thải công nghiệp có sự khác biệt tùy theo loại hình công nghiệp khiến không thể chọn một hoặc hai giải pháp xử lý chung cho tất cả, thông thường nhất cần phải kết hợp từ ba phương pháp trở lên. Dự án sẽ nghiên cứu tìm ra cách kết hợp các công nghệ và phương pháp một cách có hiệu quả nhất, xem xét các phương pháp xử lý tiên tiến nhất nhằm loại bỏ chất độc, VD như tách cơ học, kết tủa và tạo bông, hút than hoạt tính, lọc bằng công nghệ màng, ô-xy hóa hiếu khí bằng công nghệ SBR (sequencing batch reactor- xử lý từng mẻ liên tục theo chu kỳ) hoặc vật liệu mang chuyển động, ô-xy hóa bậc cao bằng H2O2, v.v.

Mô hình khử độc tố thí điểm

Dựa trên xác định các loại hình công nghiệp có liên quan và lưu lượng nước thải chứa độc tố, một mô hình xử lý thí điểm sẽ được phát triển và thiết kế. Công ty HST sẽ xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý thí điểm để vận hành trong khuôn viên nhà máy của một công ty sản xuất thuốc bảo vệ thực vật. Sau khi tối ưu hóa và đánh giá, đề án chung cho các phương pháp xử lý lý – hóa nhằm khử độc đối với các loại nước thải công nghiệp có hàm lượng ô nhiễm cao sẽ được soạn thảo chi tiết.

Đối tác dự án chính

Website  Công ty TNHH HST Systemtechnik

Website  Viện Công nghệ Vệ sinh môi trường, Quản lý chất lượng nước và
    chất thải rắn (ISWA) - Đại học tổng hợp Stuttgart

Website  Đại học Khoa học tự nhiên (HUS)

 

Logo HST   Logo Uni Stuttgart   Logo HUS

Đối tác doanh nghiệp Cần Thơ

Website  Công ty CP Thuốc trừ sâu Cần Thơ

Website  Công ty Dược Hậu Giang

Website  Công ty Á Châu

 

top