TIỂU DỰ ÁN TP 3  –  XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP BẰNG PHƯƠNG PHÁP KỴ KHÍ KẾT HỢP THU HỒI NĂNG LƯỢNG

Các loại nước thải chứa hàm lượng hữu cơ cao ở vùng nhiệt đới phù hợp với phương pháp xử lý kỵ khí

Các nghiên cứu và ứng dụng gần đây cho thấy do có nhiệt độ cao, phương pháp xử lý kỵ khí tại nguồn là khả thi đối với cả nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt ở các vùng nhiệt đới. Phương pháp này đặc biệt phù hợp đối với nước thải chứa hàm lượng hợp chất hữu cơ cao trong các ngành chế biến thủy hải sản.

 

Ảnh: Chế biến thủy hải sản

 

Phương pháp xử lý kỵ khí có thêm ưu điểm là tạo ra khí sinh học (biogas) có thể sử dụng làm năng lượng khiến quy trình sản xuất thân thiện với môi trường hơn đồng thời hấp dẫn về mặt kinh tế. Ngoài ra, khối lượng bùn thải ra từ quá trình xử lý kỵ khí là rất thấp, trong khi bùn lại được loại nước rất tốt.

Mục tiêu

Để trình diễn khả năng áp dụng trong điều kiện thực tế, tiểu dự án 3 hướng tới mục tiêu thực hiện và áp dụng thí điểm một hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp kỵ khí kết hợp với thu hồi năng lượng trong nhà máy chế biến thủy hải sản có tải lượng chất hữu cơ cao.

Mô hình thí điểm

Mô hình thí điểm bao gồm bể phản ứng kỵ khí, được trang bị tối ưu với một mô-đun màng, hệ thống thu gom khí sinh học và lọc, dụng cụ lấy mẫu và kiểm soát. Khí sinh học sẽ được sử dụng như một nguồn năng lượng cho hệ thống làm mát và gia nhiệt. Hệ thống thí điểm sẽ được đối tác Passavant-Roediger xây dựng. Dự án sẽ xác định quy trình phù hợp nhất nhằm đạt được tỉ lệ chuyển hóa và sản lượng khí sinh học cao.

 

Hình: Sơ đồ mô hÌnh thí điểm của Tiểu dự án 3

Đối tác chính

Website  Công ty THHH Passavant-Roediger

Website  Viện Quản lý nước và rác thải (ISAH) - Đại học tổng hợp Hannover

Website  Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (SIWRR)

 

Logo Passavant-Roediger     Logo LU Hannover     Logo SIWRR

Đối tác doanh nghiệp Cần Thơ

Website  Công ty thủy sản Nam Phương

 

top